EVENEMENTEN BINNENKORT

Voor een totaaloverzicht van alle evenementen, zie voorstellingen!

BESTUUR

Henk Voets, voorzitter
Portefeuille: voorzitter, redactielid Nieuwsbrief.   
E-mail: voorzitter@openluchttheaters.nl 

Barbara Salas, penningmeester
Portefeuille: financien, subsidies. E-mail: penningmeester@openluchttheaters.nl 

Rosalie van Loon, secretaris
Portefeuille: secretariaat, interne contacten.  E-mail: vno@openluchttheaters.nl

Eddi Lint, bestuurslid
Portefeuille: Alice project. E-mail: projecten@openluchttheaters.nl

Fred Wolters, bestuurslid
Portefeuille: kennisuitwisseling theaters en redactielid Nieuwsbrief
E-mail: fjmwolters@home.nl

Lies Blom, bestuurslid
Portefeuille: public relations, externe contacten
E-mail: pr@openluchttheaters.nl

Het bestuur wordt in haar taken bijgestaan door:

Pamela Wolters, webmistress
Portefeuille: bijhouden van de website en redactielid Nieuwsbrief
E-mail: jacky-03@hotmail.com

Lies van Venrooij, ledenadministratie
Portefeuille: bijhouden van gegevens theaters en haar contactpersonen
E-mail: ledenadministratie@openluchttheaters.nl

Hebt u vragen, neem dan contact op met het secretariaat:
Mevr. R. van Loon
Demostheneslaan 27
5216 CP s Hertogenbosch
Tel: 073 6894390
E-mail: vno@openluchttheaters.nl 

 

 
Contact